سیاستمدار حقیقی کیست؟
74 بازدید
تاریخ ارائه : 1/14/2013 1:57:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

بارها شنیده بودم که سیاست پدر و مادر ندارد ، یا سیاست بازی و ورود به سیاست کارخوبی نیست . همینطور شنیده بودم که سیاست یعنی دروغ و مکر و حیله و زرنگی در فریب دیگران. اما وقتی امام راحل (قدّس سرّه) اصول انقلاب اسلامی را طرح می کردند استناد به جمله شهید مدرّس و فرازهای بعضی دعاها و سیاستمداری پیامبر اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می نمودند و حکومت علی (علیه السلام) که ما معتقدیم سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست) . وقتی این دو تعریف متناقض را با هم مقایسه می کردم ، به این اندیشه فرو می رفتم که کدامیک از این دو تعریف به معنی اصلی سیاست نزدیک تر است و در حقیقت سیاستمدار حقیقی کیست؟

اینجا یکی از مواردی است که دین مقدس اسلام و الگوهای معرفی شده از سوی آن پاسخگوی این سوال و شبهه است.

به سراغ قرآن رفتم ، دیدم در سوره احزاب آیه 21 خداوند فرموده است: (لقدکان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ...) البته شما را در اقتدای به رسول خدا و الگو گرفتن از او خیر و سعادت بسیار است.

پس قرآن الگو در همه کارها را پیامبر معرفی کرده است و خود پیامبر در دوران نبوتش هم حاکم و سیاستمدار بوده و هم رهبر دینی مردم و همین پیامبر فرموده بعد از من اگر می خواهید گمراه نشوید و یا شیاطین شما را گمراه نکنند باید از قرآن و عترت ، اهلبیت پیامبر پیروی کنید و در زیارت جامعه کبیره هم امامان را ساسه العباد یعنی بندگانی که حاکمان و سیاستمداران امور بندگان خدا معرفی کرده .

آن زمان بود که فهمیدم سیاست دو معنی دارد یک معنی مثبت که در فرهنگ دینی ما آمده و آن سیاست یعنی خدمت به مردم و جامعه اسلامی در مسیر رضای حق که اگر روزی به چنین موقعیتی رسیدی و در چنین جایگاهی قرار گرفتی باید شیفته خدمت به مردم بود نه تشنه قدرت و ریاست (همانطور که شهید مظلوم بهشتی فرمود که: ماشیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت).

معنی دیگر سیاست معنی منفی و مادّی آن است که فرد برای بدست آوردن یا ماندن بر اریکه قدرت دست به هر کاری می زند و مکر و حیله می کند ، دروغ می گوید و شخصیت دیگران را تخریب می کند و زیر آب دیگران را می زند و گاهی هم قهر می کند یا مخالفت می ورزد و بعضی اوقات هم پناهنده به دشمن می شود.

آن گاه فهمیدم که سیاستمدار حقیقی کیست ، راستی شما نظرتان چیست؟