ارزش کلمه
74 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 11:50:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

در زبان و ادبیات فارسی و همه زبان ها کلمه را تعریف می کنند و برای آن ارزش دستوری و ادبی قائلند ؛ مثلا در زبان فارسی کلمات  از حروف تشکیل می شوند و به هجاهایی تقسیم می شوند و جملات را تشکیل می دهند و انواعی دارند. در زبان عربی کلمه برسه قسم است : اسم و فعل و حرف و همینطور در دیگر زبان ها برای کلمه ارزش دستوری قائلند. امّا آیا ارزش کلمه به همین ارزش جمله سازی و دستوری یا نحوی _ که ارزش کمی هم نیست- خلاصه می شود؟

همیشه فکر می کنیم یک کلمه وجود ناچیزی است و برای آن هم از لحاظ شکل ظاهری و هم از حیث محتوایی ارزش کمی قائل می شویم ؛ در صورتی که از دیدگاه خداوند کلمه می تواند باارزش ترین موجود در عالم هستی باشد ؛ همانطور که خودش در قرآن فرموده است: ( کلمه الله هی العلیا) یعنی کلمه(( الله ))از همه چیز و همه کس بالاتر و ارزشمند تر است.

همینطور در جای دیگری از قرآن آمده که عیسی کلمه است و ما به آدم کلماتی آموختیم که به هیچ کسی از موجودات نیاموخته بودیم. مهم تر از همه این که ،قرآن با این عظمت همه اش از کلمه است که از سوی خداوند صادر شده است و معجزه جاودان پیامبر اکرم را همین کلمات شکل داده اند.

در احادیث هم کلمه دارای ارزش والایی معرفی شده است . در حدیث معروف سلسله الذهب که از خداوند صادر شده و سپس پیامبر (صل الله علیه و آله و سلّم) آن را نقل کرده و سپس امام اول و امامان بعد تا به امام هشتم (ع) رسیده که امام رضا (ع) در نیشابور آن را فرموده اند تعبیر( کلمه) برای عبارت(لااله الاّ الله)آمده است که امام هشتم به استناد آن کلمه استوار بحث امامت و ولایت را مطرح نموده اند.

همچنین در روایات آمده است که (کلمه حقّ یراد به الباطل ...) که گاهی اوقات با یک کلمه حقی که اراده باطلی را نموده باشیم از مسیر حق خارج می شویم.

حالا اگر در گفتگوهای روز مرّه (کلمات) افراد جامعه را هم ضمیمه کنیم، می بینیم که کلمه چقدر در روابط اجتماعی انسان ها و امنیت یا نا امنی جامعه ، شهرها و خانواده ها موثّر است که مثلا با یک کلمه آبروی انسان محترم یا مومنی ریخته می شود و یا با یک کلمه حقی برای شخصی اثبات می گردد یا حقوق انسان هایی ضایع می گردد.

در نتیجه می توان گفت : کلمه و کلمات دارای ارزش دستوری ، محتوایی و معنوی و مادّی هستند و بطور کلی کلمات میتوانند هم لرای زندگی ما فرصت و هم تهدید باشند . آیا ماهم از این فرصت کلمات استفاده کرده ایم یا فقط تهدیدهای آن نصیب ماشده است؟