گنج صبر !!!
49 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 11:46:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در یکی از سوره های کوچک قرآن(سوره والعصر) یک حرف مهم و بزرگی رو خدا آورده که خیلی ها به اون توجه ندارند و الا اینقدر خودشون رو به زحمت نمی انداختند که در معاملات شان ضرر نکنند! اون پیام اینست :که ای مردم عالم همه شما بدانید که از روزی که آفریده شده اید ، در خسران و زیان هستید از همه لحاظ ، هم عمرتان رو به کاهش و مرگ است ، هم هرچه ثروت جمع می کنید خسران و زیان تان بیشتر می شود و هم هرچه شهرت  و مقام بیشتری بدست می آورید و هم هرچه تنبلی می کنید و هیچ اقدامی نمی کنید.

یعنی در هرحال در حال زیان وضرر هستید، مگر چهار ویژگی را داشته باشید ؛ آن چهارتا عبارتند از : ایمان ، عمل صالح ، سفارش خود و دیگران به پیروی از راه حق و صبوری و توصیه خود و دیگران به صبر و مقاومت در برابر سختی ها و ... .

اگر بخواهیم واژه های ایمان ، عمل صالح و حق را که معنای گسترده و وسیعی دارن توضیح دهیم خیلی وقت گیر می شود اما صبر که معنای محدودتری نسبت به آن سه واژه دارد را با یک تمثیل اشاره می کنم.

روزی هوا طوفانی شد و لانه گنجشکی را که روی درخت بود خراب و ویران کرد، گنجشک به درگاه خدا نالید و گفت : خدایا در این دنیایی که با اینهم وسعت آفریده ای من فقط سهمم یک لانه کوچک روی یک شاخه کوچک درخت بود ، اما تو چشم دیدن همون لانه کوچک رو هم نداشتی و با طوفانی که فرستادی خراب و ویرانش کردی؟

در پاسخ خداوند به او گفت: چون دوستت داشتم و قرار بود ماری ازهمان شاخه بالا بیاید و تو را نیش بزند طوفان را فرستادم تا لانه تو را خراب کند که از نیش مار در امان بمانی ، اما تو که کم طاقت و کم صبری شکوه و جزع و فزع کردی و اظهار ناراحتی نمودی و از گنج صبر بهره ای نبردی پس در خسران و زیانی !!!