چگونه عزّت و شرافت بدست آوریم؟(حدیث)
51 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2013 8:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان
امام صادق(ع) فرمودند :
شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُ اللَّیْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
شرافت مومن به شب زنده دارى  و عزتش به بى نیازى از مردم است .
(الکافی ج 2 ص 149)