بوی ماه محرم !
44 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2011 9:59:00 PM
موضوع: تبلیغ

کم کم بوی ماه محرم به مشام می رسه. ماهی که با این که حزن و اندوه داره ، اما جاذبه های معنوی و مادی اون پیر و جوون رو مجذوب خویش کرده.

خصوصا روز عاشورای حسینی که هر شیعه ای دوست داره تو مسجد محل خودش باشه و مراسم محلی که از دوران کودکی تو خاطرات ذهنش مونده دوباره براش زنده بشه.

همیشه وقتی دسته های عزاداری و جنب و جوش همگانی مردم روستا و محل مون  رو می دیدم با خودم  می گفتم : ای کاش این مردم و جونا در طول سال اینجور با هم یکدل و همیار باشن (؟)

ای کاش مردم در بیشتر اوقات مثل محرم با مساجد و تکیه ها بیشتر مرتبط می بودند و در نمازهای جماعت و جمعه شرکت می کردن (؟)

ای کاش جوونا مثل ایام محرم بیشتر مسجدی بودن (؟)

ای کاش صاحبان نون و آب در طول سال گاه گاهی مثل محرم سفره پهن می کردن(؟)

راستی چرا مردما در طول سال محرمی باقی نمیمونند ؟

و چرا به جای پیگیری اهداف امام حسین (ع) به اهداف دنیایی خودشان مشغول می شوند؟