بسیج مدرسه عشق است
130 بازدید
تاریخ ارائه : 1/19/2013 11:01:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آغاز خلقت بسیج به آغاز آفرینش عشق بر می گردد و عشق وقتی آفریده شد که خداوند انسان را آقرید و محبت خود را در نهاد و سرشتِ  او به امانت گذاشت و خودش به این خلقت شگفت انگیزش، فتبارک الله احسن الخالقین گفت و او را خلیفه خویش در هستی قرار داد .

آن پیر خردمند که بسیج را مدرسه عشق نامید چون آب از سزچشمه ی عشق نوشیده بود و سالها درد عشقی کشیده بود که مپرس !

او می دانست که پیمان الست بربکم یک کرشمه عاشق برجان معشوق است و جلوه ای رندانه برای عاشق  دلباخته حق زیرا وقتی انسان به خراب آباد دنیا سقوط کرد آنقدر بر جدایی از قرب معشوق ناله زد  که به قول آن شاعر دلسوخته  (از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند !

مراد و مرشد ما خود به خال لب دوست گرفتار شده بود و چشم بیمار دوست را دیده و بیمار عشق او شده بود و می دانست که رسیدن به خال لب معشوق چه خطرها دارد!

روح الله لغتنامه ای فراتر از فرهنگ لغات موجود بروی عاشقان راه حق گشود و همه آنان را که سر به معشوق سپرده بودند و همه کسانی که قبلا این مسر را پیموده بودند مانند علی بن ابیطالب و فرزندانش و دیگر مجاهدان راه خدا و همه کسانی که بعدا در این مسیر گام برخواهند داشت و همه عاشقان طریق امامت و ولایت و حق و آزادی را در کلمه ای زیبا به نام ((بسیجی)) نامید و آنان را تربیت شده ی مکتب اهلبیت که همان بسیج است نامگذاری کرد که به حق بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان کمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن ، اذان شهادت و رشادت سرداده اند.