وقتی دلم می گیرد
48 بازدید
تاریخ ارائه : 1/23/2013 10:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بعضی روزها وقتی کارهای مان را شروع می کنیم گشایش در کار ها را در پیشرفت امور و برنامه های روزانه زندگی مشاهده می کنیم. اما بعضی روزها از صبح تا شب کارها و برنامه ها با مشکلاتی روبرو می شود و یا غم و اندوهی بر دل انسان می نشیند که گویا تمام غم های عالم غباری شده و دل انسان را پوشانده است.

در این مواقع (غم و شادی ) انسان ها دو نوع برخورد و عکس العمل را از خود نشان می دهند ، بعضی در گشایش کارهای شان ، خدا را منشاء گشایش، پیشرفت و برکات زندگی خویش می دانند و از خدا تشکر می کنند(الا بذکرالله تطمئن القلوب) ولی بعضی دیگر گشایش و پیشرفت امور را از زیرکی و هنر خویش می دانند.

هنگام غم و اندوه نیز انسان ها دو نوع عکس العمل از خود نشان می دهند ، بعضی برای آرامش خود زبان به شکوه و گلایه می گشایند و یا بدنبال مقصری می گردند و یا به سراغ عوامل تخدیری می روند تا خود را آرام نمایند. اما بعضی دیگر حزن و اندوه را امتحان الهی یا کفاره گناهان و یا نگاهی به اعمال و محاسبه اعمال تلقی می کنند و عامل تقویت ایمان در زندگی خویش می دانند. (هوالذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا" مع ایمانهم ...) آیه 4 سوره فتح.

حالا حقیقت عکس العمل، در مواجهه با غم و شادی، از دیدگاه خداوند و دین مقدس اسلام چیست؟ و کدام بازخورد در مقابل این عوامل به حقیقت نزدیک تر است؟ شما کدام راه را انتخاب می کنید؟?