یک پیام مهم قرآنی
52 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2013 9:57:00 AM
موضوع: علوم قرآنی
سلام
          آیا می دانیدخداوند همه عالم هستی را برای انسان آفریده تا در خدمت او و برای او باشند؟(خلق لکم مافی الارض جمیعا)
آیا می دانید مقام انسان در عالم از همه ی موجودات و آفریدگان برتر ،بهتر  و گرامی تر است؟ ( ولقد کرّمنا بنی آدم)
و می دانید که انسان و جن را برای عبادت خدا آفریده است؟ (وما خلقت الجن و النس الا لیعبدون)
و همچنین می دانید که خداوند نیازی به عبادت ما و جنیان ندارد ولی همه ما نیازمند به او هستیم؟(الله الصمد)
و مطلع هستید که همین بی نیازی او سبب شده تا عبادت کردن را امری اختیاری نموده و مارا مجبور به عبادت نکرده تا راه رشد و هدایت  را از راه ضلالت و گمراهی تشخیص دهیم و انتخاب نماییم:(لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی)
حالا از خودم و شما می پرسم که این عبادت را چگونه انجام می دهیم ؟ عاشقانه یا رفع تکلیف؟
پس  اگر عاشقانه نیست ، ازهمین امروز باید مسیر عبادت آگاهانه و عاشقانه را در زندگی مان آغاز کنیم که فردا دیر است و در شلوغی زندگی خیلی زود دیر می شود.