چگونه فرزندان خود را بشناسیم؟
56 بازدید
تاریخ ارائه : 1/21/2012 9:29:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

شما به عنوان پدر و مادر خانواده آیا به خوبی می دانید دختر نوجوانتان چه اهدافی درزندگی دارد؟ چه راههایی را برای رسیدن به اهدافش انتخاب کرده؟
چه انتظاری ازشما برای رسیدن به هدفهایش دارد؟
درباره شما چگونه فکر میکند؟ و…
و یا پسر جوانتان چه آرزوهایی دارد؟
چه سرگرمی هایی دارد؟
دوستانش را چگونه انتخاب می کند؟
نسبت به شما چه احساسی دارد؟ و…

در بسیاری از خانواده ها این سؤالات یا بی جواب می ماند و یا جواب دقیقی به آنها داده نمی شود چرا که اعضای آن واقعا یکدیگر را نمی شناسند!
برای شناسایی دقیق و درک فرزندتان چه باید کرد؟
گفتگو اولین، بهترین و کارآمد ترین راه شناخت است.
انتظار نداشته باشید که همه، خواسته ها واحساسات شما را از چهره تان بخوانند همانطور که شما همیشه نمی توانید افکار دیگران را با دیدنشان حدس بزنید.

گفتگو کردن درخانواده هنراست و گوش دادن هنری بالاتر.

ممکن است بگویید ما سر سفره شام با هم حرف می زنیم اما این کافی نیست. گفتگوی خانوادگی باهدف یاد شده باید دقیق و جهت دار باشد.
“جلسات خانوادگی” منظم باهدف گفتن و شنیدن شما را با حقایقی آشنا می کند که شاید تا به حال درباره آنها فکر نمی کردید.
کافیست شما متوجه شوید که دخترتان به جای گرفتن هدایای گرانقیمت از شما ،دوست دارد ازشما بشنود :دخترم من به تو افتخار میکنم. لذت این دانستن و اثر آن آن قدر زیاد است که لحظه های شادی را برایتان بوجود می آورد. خودتان را از این لذت محروم نکنید.
همین امروز با توافق اعضای خانواده زمانی را مشخص کنید تا هر کس آزاد و بی ملاحظه از خودش و انتظاراتش بگوید.
سعه صدر را نیز فراموش نکنید.

شادی واقعی را که حق شماست درخانواده تان جستجو کنید.

شروع کنید ودیگران را هم تشویق کنید.