زُهد چیست؟
46 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2013 10:02:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام صادق (علیه السلام): الزّهدُ هُوَ تَرکِکَ کُلَّ شَیئٍ یَشغَلُکَ عَنِ اللهِ تَعالی مِن غَیرِ تأَسُّفٍ عَلی فَوتِها وَ لا إعجابٍ فیِ تَرکِها وَلا إنتِظارِ فَرَجٍ مِنها.

زُهد آن است که هرچه تورا از خدا باز دارد رها کنی بی آنکه برای از دست دادن آن افسوس خوری و یا به خاطر رهاکردن آن دچار غرور و خودپسندی شوی ، یا چشمداشت گشایشی از این کار خویش داشته باشی!!!          (مستدرک الوسائل ج 12 ص 45)