دعای دفع شرّ مزاحم، انسان باشد یا شیطان
59 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

خداوند در آیه 98 سوره مومنون به پیامبر دستور داد تا علاوه بر پناه بردن به خدا از شر وسوسه های شیطان از شر حضور شیطان نیز به او پناه ببرد.

مومنان همانطور که برای دفع وسوسه های شیاطین دعا می کنند باید برای اجتناب از حضور شیاطین نیز دست به دامان خداوند شوند.


برای دوری از شر شیطان و شر هر نوع مزاحمی این دعا را بخوانید:

«وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یحْضُرُونِ»

(آیه 98 سوره مومنون)

«و پروردگارا! به تو پناه می آورم از اینکه [شیطان ها] نزد من حاضر شوند»