یارفیق
97 بازدید
تاریخ ارائه : 2/13/2013 10:19:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دوستی به من گفت : حالا که برای زیارت بیت الله الحرام توفیق پیدا کرده ای ، سلام مرا به خدا و رسول اکرم و ائمه بقیع برسانید و از قول من به خدا بگویید: مگر در دعای جوشن کبیر نیامده که یکی از صفات خدا یارفیق و یاشفیق است؟ پس ای  رفیق دستم را بگیر و کمک کن که شیطان دارد رفیقت را می برد!!!