یک نکته ناب قرآنی
61 بازدید
تاریخ ارائه : 2/13/2013 10:00:00 AM
موضوع: تفسیر

قرآن کلام خداوند است و هیچ شک و ریبی در آن نیست .نظم حاکم بر این کلام الله آنچنان دقیق و منظم تعبیه شده است که حتی تقدم و تأخّر کلمات دارای معنی و مفهوم خاصّی می باشد؛ مثلا وقتی خداوند فرموده است: ( وماخلقت الجنّ و الانس الاّ لیعبدون ) چون کلمه جن مقدم بر انس است ، یعنی خلقت جنیان ، قبل از خلقت انسان ها بوده است.حالا وقتی در سوره الرحمن به این آیه دقت می کنیم که فرموده است : (الرحمن علّم القرآن خلق الانسان ) پس بواسطه تقدم (علّم القرآن) بر (خلق الانسان) تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم است و مفهوم این تقدّم این است که تعلیم قرآن قبل از خلقت انسان بر سرشت انسان ها نازل شده و تعلیم گردیده است که همان فطرت پاک الهی انسان ها است که متأسفانه همانطور که بعضی انسان ها نزول کتاب های آسمانی و قرآن و ارسال رسل را منکر شده اند ، عده زیاد دیگری این نزول و تعلیم اولیه قرآن بر سرشت انسان ها را نیز منکر شده و سرپوش گذاشته اند ؛ در حالی که خداوند با خلقت آدم از این راز سرپوش برداشته و تعهد نیز گرفته است، آنجا که فرموده است: ألسَتُ بِرَبِکُم ، قالوا بَلی ). آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه نسل آدم گفتند: بلی تو پروردگار ما هستی.

وکار معلمان و انبیای الهی توجه و تذکر انسان ها به این فطرت پاک الهی است که بر اثر گناه و معاصی غبار گرفته و از مسیر بندگی خداوند عقب مانده و به معبود های دیگری متوجه و منحرف گردیده است.