چگونگی شکر گزاری
41 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2013 11:09:00 AM
موضوع: تفسیر

(وَ إذ تَاَذَّنَ رَبُّکُم لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَنَّکُم وَ لَئن کَفَرتُم إنَّ عَذابی لَشَدیدٌ.) سوره ابراهیم ، آیه 7

و نیز (به یاد آور) هنگامی که پروردگارتان اعلام فرمود : همانا اگر شکر کنید ، قطعا (نعمت های ) شما را می افزایم و اگر کفران کنید ، البته عذاب من سخت است.

امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: شکر آن است که انسان نعمت را از خدا بداند ( نه از زیرکی ، علم ، عقل وتلاش خود یا دیگران) و به آن چه خدا به او داده راضی باشد و نعمت های الهی را وسیله ی گناه قرار ندهد، شکر واقعی آن است که انسان نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد.

شکر در برابر نعمت های الهی ، بسیار ناچیز و ناقابل است. به قول سعدی :

بنده همان به که ز تقصیر خویش          عذر به درگاه خدا آورد

          ورنه سزاوار خداوندیش          کس نتواند که بجا آورد

در حدیث می خوانیم که خداوند به موسی وحی کرد: حق شکر مرا بجا آور.

موسی گفت : این کار امکان ندارد، زیرا هر کلمه ی شکر، نیز شکر دیگری لازم دارد.

وحی آمد : همین اقرار تو و این که می دانی هرچه هست از من است ، بهترین شکر من است.

(تفسیر نمونه ذیل آیه فوق)

بنا به روایات معصومین، کسی که از مردم تشکر نکند ، از خدا تشکر نکرده است.

" من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" بحار الانوار ج 71 ، ص 44.

اگر نعمت خدا را در مسیر غیر حق مصرف کنیم، کفران نعمت و زمینه کفر است. (لئن کفرتم ... ، بدّلوا نعمه الله کفرا" ) 

کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند.