چگونه خداوند این جهان را بر اساس حق آفرید؟
46 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2012 2:34:00 PM
موضوع: تفسیر

پاسخ این سوال را خداوند در سوره نحل آیه سوم بیان کرده است:

(خَلَقَ السَماواتِ وَالارضَ بالحقِّ تَعالی عَمّا یُشرکونَ)

ترجمه:

آسمان ها و زمین را به حق (هدفمند) آفریده است . او والاتر از این است که چیزی را شریک او سازند.

البته این حق با حقی که می فرماید :(الله هو الحق ) در سوره لقمان : ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلى الکبیر (30) تفاوت دارد .

( حق) در آیه سوم سوره نحل ، در مقابل باطل است و (حق) در سوره لقمان آیه 30 ، در مقابل عدم است.

پس منظور از (حق) در این جا این است که خداوند تمام عالم هستی را بحق آفریده و هیچ موجودی باطل و بیهوده و یا با زیاده و نقصان آفریده نشده است . البته تنها موجودی را که خداوند علاوه بر آفرینش هدفمند و بحق او ، وی را آزاد گذاشته تا مسیر حق و باطل را با اختیار خویش انتخاب نماید ، انسان است.یعنی انسان ، با این که هدفمند و بحق آفریده شده ، اما مجبور به انجام کار حق نیست (لا اکراه فی الدین) و آزاد است و می تواند غیر حق و باطل را هم انجام دهد؛ ولی این باطل را به هرجا عرضه کند ، رسوا خواهد شد ، زیرا تمام عالم هستی به حق آفریده شده و باطل را نمی پذیرد. مانند : معده انسان که غذای مسموم را بالا می آورد و نمی پذیرد.

بنابر این وقتی می گوییم در حدیث آمده علیٌ مع الحَق والحقُّ مع علی منظور این حق است ، یعنی حضرت علی (علیه السلام) همواره به همان فطرت الهی و حقی که خداوند وی را آفریده عمل کرده و زندگی نموده است و اصلا به طرف غیر حق و باطل نرفته است و این انتخاب ایشان آزادانه و با اختیار بوده و هیچ گاه از مسیر حق عدول ننموده است.