ارتباط و نقش آن در زندگی
789 بازدید
تاریخ ارائه : 4/1/2013 4:24:00 PM
موضوع: ارتباطات

همه ما در زندگی روز مره به شیوه های مختلف با دیگران ارتباط بر قرار می کنیم و به تبادل افکار ، احساسات و تمایلات خود می پردازیم .

ارتباط در اشکال مختلف کلامی و غیر کلامی ، محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد و از اهمّیت بسیاری برخوردار است . همه ی ما در طول روز با افراد زیادی در ارتباط هستیم از پدر و مادر تا ....... . در تمام این ارتباطات اطلاعات و مطالبی رد و بدل می شود که به این طریق می توانیم نیازهای خود را برطرف کنیم ، بسیاری از ارتباطات ، نیاز های مهم تر دیگری مانند نیاز های عاطفی و روانی را هم در بر دارد .

ما در زندگی به دنبال کسانی هستیم که با آنها احساس خوشبختی کنیم و از ارتباط با آنها لذت ببریم و در کنا ر آنها تجارب بیشتری کسب کنیم ما نیاز معاشرت با دیگران  پذیرش و تأیید آنها داریم .

چگونگی ارتباط با دیگران

 ارتباط یک رخداد و حادثه نیست بلکه یک فرایند است که در روابط انسانی یک نقطه آغازین و تکمیلی دارد و به مرور شکل می گیرد و به مرحله رشد و اوج  می رسد. ارتباط و اعتماد علاوه بر روابط انسان با انسان در روابط انسان با حیوان نیز قابل مشاهده است البته نوع شکل گیری هر یک با هم متفاوت است ؛ کافی است انسان به حیوان دست آموز و یا حیوان وحشی آب و غذا بدهد تا او به کمک یادگیریِ وسیله ای بتواند رفتار خاصی را از خود بروز دهد و به انسان عادت کند ؛ ولی برای شکل گیری روابط بین انسانی به امکاناتی بیش از آب و غذا احتیاج است  امکاناتی که به مفاهیم و واژه های انسانی مر بوط است .

امروزه به دلیل تغییر شرایط زندگی و افزایش تکنولوژی روابط انسانی نیز دست خوش تغییر هایی شده است . شاید در یک نگاه عجولانه فکر کنیم که تمام تکنولوژی های موجود به خدمت انسان درآمده اند ولی در نگاه دقیق تردر می یابیم این انسان است که اسیر فناوری شده است انسان امروزی ترجیح می دهد با کامپیوتر با شخص دیگری در یک نقطه از جهان ساعت ها صحبت کند ویا پست الکترونیکی بفرستد . واضح است که تمام این امکانات و پیشرفت ها موجب رفاه زندگی بشر شده است و کارها با سرعت زیادی انجام می شود   و ارزش وقت و زمان بسیار بالا رفته است ولی در عین حال به دلیل کاهش روابط انسانی به خصوص روابط  چهره به چهره ، ما هر روز شاهد گسترش سوء زن ، عدم ارتباط صحیح ، عدم اعتماد و افزایش بیماری های روانی هستیم .

عدم ارتباط صحیح و واقع بینانه در بسیاری از خانواده ها موجب فروپاشی نهاد خانواده می شود شکاف بین نسل فعلی و نسل پدر و مادر آنها نیز در نتیجه عدم ارتباط خردمندانه است .

برای شروع یک ارتباط باید شناختی کلی از طرف مقابل بدست آوریم که شامل خصوصیات ظاهری موقعیت های تحصیلی و شغلی ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او است .همچنین داشتن اطلاعاتی از پیشینه ی فرد نیز برای ایجاد اعتماد یا عدم اعتماد موثر خواهد بود .