ماهیت و محدوده طنز و سوژه های آن از دیدگاه قرآن
41 بازدید
محل نشر: همایش طنز در سیمای جمهوری اسلامی تهران آذر سال 1377
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377/9/4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یافتن سوژه های طنز در قرآن و آثار تربیتی آن که قرآن بدان اشاره کرده است از اهم مسائلی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.