بررسی جایگاه زن در نظام خلقت از دیدگاه عقل و نقل
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله (بررسی جایگاه زن در نظام خلقت از دیدگاه عقل و نقل) ارائه شده به اولین کنفرانس بین المللی حقوق و مسئولیت های زن در نظام اسلامی – تهران 24و25 تیرماه 1385 در این تحقیق به استناد آیات و روایات و دلایل عقلی جایگاه انسانی زن را بیان نموده است که دارای اهمیت و ارزش است.