مصاحبه با گروه رادیویی برنامه جهاد روستا
46 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو خراسان جنوبی
محل مصاحبه : دفتر امام جمعه خضری
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو استان خراسان جنوبی
تاریخ نشر : Jan 25 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

مورخ 28/10/1388 -

عنوان خبر : مصاحبه امام جمعه خضری دشت بیاض با گروه رادیویی برنامه جهاد روستا (خراسان جنوبی)
گروه صدای جهاد روستا از صدا و سیمای خراسان جنوبی ، صبح روز دوشنبه درباره موضوع نقش شرکت های سهامی زراعی برای مردم و منطقه و تأثیر آن بر زندگی مردم ، مصاحبه کردند.

          حجّت الاسلام سالاری ضمن پاسخگویی به سؤالات این گروه ، گفت : شرکت های سهامی زراعی اگرچه قبل از انقلاب به صورت اجباری ایجاد شده است و مردم نسبت به قبل از انقلاب آن شرکت ها خوش بین نیستند ، اما این شرکت ها بعد از انقلاب و امروزه نقش بسیار مهم و اساسی در زندگی مردم از جهات مختلف اقتصادی ، اشتغال زایی و تأمین بخشی از اقتصاد خانوارهای منطقه محروم را که بسیار ارزشمند است ، نمی توان انکار کرد. در ادامه وی به مسئولان دولتی پیشنهاد کرد تا با فراهم نمودن زمینه کشاورزی از طریق این شرکت ها نقش اشتغال زایی آن را بیش از پیش حمایت کنند تا جوانان جویای کار نیز از این اشتغال زایی بهره مند شوند. وی همچنین به مزایای اشتغال جوانان در بخش کشاورزی اشاره کرد و از مسئولین خواست تا جوانان را در این عرصه کمک نمایند.