راهکارهای جذب جوانان به دین
57 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه الزهرا (سلام الله علیها)
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زهرا سلیمانی
با تکیه بر آیات الهی و احادیث معصومین نسبت به جوان و نیازهای فطری او شناختی از جوان ارائه گردیده و در ادامه به ضرورت های دینداری جوانان در جامعه امروز اشاره شده و سپس بحث آسیب شناسی تربیت دینی جوان با تکیه بر متون دینی مورد بررسی قرار گرفته و راهکار های لازم برای تربیت دینی نسل جوان ارائه گردیده است.