نقش نماز در پیشگیری از بیماری های روانی
58 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه ی علمیه حضرت نرجس(س) بیرجند
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زهره طالبی
نیایش و نماز در طول تاریخ سرلوحه ی آیین های ریشه دار در زندگی انسان ها بوده است و اعتقاد به مخاطبی والاتر از بشریت، که نیایش گر دست نیاز به دامانش بزند در همه ی ادیان مشترک ا ست. انسانی که از نخستین روزهای زندگی ایمان و اعتقاد را در نفس خود مستقر و ریشه دار می کند نوعی مصونیت از آسیب های بیماری های روانی را در خود پرورش می دهد. اما انسان هایی که در زندگی به ارزش های والای الهی اعتقادی ندارند و در دامان بی مهر تمدن مادی پرورش یافته اند در زندگی با مشکلاتی مواجه اند که مهم ترین مشکلات آنها نگرانی های روحی، اضطراب و ناراحتی های عصبی است. این ناراحتی ها همانند آتش وجود آنها را ضعیف می کند و قوای روحی و جسمانی آنها را نابود می سازد به طوری که آنها برای رهایی از استرس های درد آور زندگی و رسیدن به آرامش مقطعی مجبورند داروهای آرام بخش استفاده کنند گرایش به گروه های موسیقی های مفسده انگیز، آرایش های تند، خودکشی، بی خوابی، احساس نا امیدی و … از عوارض رفتاری تنش های روحی است.